Etusivu
Ylläshilla
Kuvia
Hinnasto
Tekemistä
Ajankohtaista
Yhteystiedot
Varaus
Vuokrausehdot
Linkit
Kumppanit
 

Vuokrausehdot

 
YLLÄSHILLAN VUOKRAUSEHDOT

Lumihilla Oy noudattaa Ylläshilla -mökin majoituksen sekä muiden palvelujensa tilaamisessa, varaamisessa ja tehtyjen palvelujen perumisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun.

VARAAMINEN JA MAKSU

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan Lumihilla Oy:lle ennen majoittumisen alkua.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 %) eräpäivään mennessä. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin kahdeksan (8) viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkovarausmaksua peritä erikseen. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen oleskelun alkamista. Jos loppusuoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi. Peruminen on kuitenkin tehtävä kirjallisesti. Ennakko- ja loppulasku lähetetään yhtä aikaa.

Kartta, johon Ylläshilla on merkitty, löytyy Yhteystiedot –sivulta . Avaimenantajan yhteystiedot ovat laskulomakkeessa ja ne saa myös Lumihilla Oy:ltä.

Saapuessaan asiakkaan on varauduttava esittämään avaimenantajalle tosite voimassa olevasta varauksesta; kuitti tai varausvahvistus. Lumihilla Oy vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut.

PERUMINEN

Peruminen on aina tehtävä kirjallisesti Lumihilla Oy:lle.

Mikäli peruminen tapahtuu:

  • yli 30 vuorokautta ennen oleskelun alkua, voi perua pelkillä perumiskuluilla 40 EUR

  • 21-30 vuorokautta ennen oleskelun alkua, veloitetaan 30 % varauksen arvosta + perumismaksu 40 EUR.

  • myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen oleskelun alkua, veloitetaan koko majoitushinta.
Peruminen katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto perumisesta on tullut Lumihilla Oy:lle. Asiakkaalla on oikeus saada Lumihilla Oy:lle maksamansa summa takaisin lukuun ottamatta perumismaksua 40 EUR, mikäli peruminen johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan samassa yhteistaloudessa elävä henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistus). Mikäli peruminen tapahtuu oleskelun aikana, ei asiakkaan maksamaa majoitushintaa korvata.

Mikäli asiakas muuttaa loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman perumisena ja uutena varauksena. Siinä tapauksessa, että Lumihilla Oy saa vuokratuksi Ylläshillan toiselle asiakkaalle, palautetaan majoitushinta siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan majoitushintaa.

LUMIHILLA OY:N OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), Lumihilla Oy voi irtisanoa varauksen. Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa suoritukset takaisin. Mikäli ennakko- tai loppulaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus perutaan.

AVAINTEN LUOVUTUS

Ylläshillan avaimet luovutetaan asiakkaalle ennalta sovittuna ajankohtana. Avainpalvelun kanssa tulee aina sopia etukäteen saapumisajankohdasta. Avaimenantajan yhteystiedot ovat laskulomakkeessa ja ne saa myös Lumihilla Oy:ltä.

OLESKELU YLLÄSHILLASSA

Ylläshilla on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 asti. Varmista tulo- ja lähtöajat avaimenantajalta tai Lumihilla Oy:ltä ennen kuin saavut lomakohteeseen. Ylläshillan majoitushintaan sisältyvät vuodevaatteet, perusastiasto, sähkö ja takkapuut sekä varusteluettelossa kerrottu muu varustus, ks. Ylläshilla –sivulta .

Asiakas tuo omat liinavaatteet tai tilaa ne varauksen yhteydessä. Liinavaatteista peritään eri maksu, ks. Hinnasto –sivulta .

SIIVOUS

Loppusiivous sisältyy kolmen vuorokauden ja sitä pidempiin majoittumisiin. Vuorokausihintaan lisätään loppusiivouksen hinta. Majoittumisen aikana siivouksesta vastaa asiakas. Ylimääräisen siivouksen voi tilata tarvittaessa varausta tehdessä Lumihilla Oy:ltä tai majoittumisen aikana kiinteistönhoitajalta. Tällaisesta siivouksesta peritään eri maksu.

Mikäli mökki vaatii ylimääräistä siivoamista asiakkaan lähdettyä, Lumihilla Oy perii asiakkaalta ylimääräiset siivouskustannukset.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vahingoista välittömästi Lumihilla Oy:lle tai kiinteistönhuoltajalle sekä korvaamaan kiinteistölle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot Lumihilla Oy:lle.

HENKILÖMÄÄRÄ

Ylläshilla -mökkiä ei saa käyttää useampi henkilö kuin laskussa on mainittu. Teltan, asuntovaunun tai asuntoauton käyttö lomakohteen tontilla ilman Lumihilla Oy:n lupaa on kielletty.

VALITUKSET

Kaikki Ylläshillan varustukseen ja kuntoon liittyvät valitukset tulee osoittaa välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua kiinteistönhuoltajalle tai Lumihilla Oy:lle.

Lumihilla Oy, os. Hiidenkiventie 23 B, 04200 Kerava, puh. +358 40 5444 029
e-mail: info@lumihilla.fi

Ylläshilla, os. Ollintie 14, 95970 Äkäslompolo